English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢

دکتر امیر حسین فغفوری
استادیار علوم تغذیه
مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک
بیمارستان شهید مطهری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه