English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢

  دکترشاهصنم غیبی

استاد گوارش کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک

بیمارستان شهید مطهری

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رزومه،لینک علم سنجی