English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠

مقالات منشره داخلی و خارجی

1          Refractory iron deficiency anemia and Helicobacter Pylori Infection in pediatrics: A review                     

2          تأثیر ویتامین E بر هیستوپاتولوژی ترمیم زخم حاصل از سوختگی تجربی در رت           

3          اثرات سرخارگل بر دستگاه ایمنی: فرضیه تا واقعیت                      

4          بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر عزت نفس سالمندان خانه های سالمندان ارو                    

5          بررسی تأثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس                   

6          موانع استفاده از پژوهش توسط پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه                     

7          اندازه گیری میزان ماده موثره دکسترومتورفان در اشکال دارویی موجود در بازار دارویی ایران به روش HPLC             

8          ارزیابی فراوانی زیرگونه های ژیاردیالامبلیا به روش PCR-RFLP در نمونه های مدفوع کودکان بستری شده در مر                     

9          یافته های آندوسکوپیک در کودکان مبتلا به دردهای مزمن شکمی                

10        مقایسه سیتوگرافی رادیونوکلوئید مستقیم (DRC) و سیستوگرافی با ماده حاجب (VCUG) در تشخیص رفلاکس ادراری