English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٤٠٢

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک تا نیمسال اول1402

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

نوع طرح / پایان نامه

سال تصویب

1

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و سلامت از راه دور بر پارامترهای تن سنجی، رفتاری و سبک زندگی کودکان چاق و اضافه وزن: یک مطالعه مرور نظام مند

شاهصنم غیبی

طرح تحقیقاتی

1401

2

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد چاقی کودکان در شهر ارومیه و حومه، ایران در سال 1402-1401

امیرحسین فغفوری

طرح تحقیقاتی

1401

3

نگاهی جامع به تاثیر ریزمغذی ها بر چاقی کودکان و عواقب متعاقب آن: یک مطالعه مروری نظام مند

امیرحسین فغفوری

طرح تحقیقاتی

1401

4

بررسی ارتباط بین دریافت های مواد مغذی و شاخص های تن سنجی پیش از بارداری با خطر سقط جنین خود به خودی در شهر ارومیه،ایران

شبنم وظیفه خواه

طرح تحقیقاتی

1401

5

اثر مکمل کورکومین بر غلظت آدیپونکتین و لپتین در گردش در بزرگسالان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده ارزیابی شده با گرید

فاطمه بهادری

طرح تحقیقاتی

1402

6

اثرات خرفه بر شاخص های گلیسمی: یک مرور سیستماتیک ارزیابی شده با GRADE و متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی کنترل شده

امیرحسین فغفوری

طرح تحقیقاتی

1402

7

بررسی تاثیر برنامه‌ی مداخله تغذیه‌ای خانه محور بر شاخص‌های تن سنجی در کودکان پیش دبستانی چاق و اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی سازی شده خوشه‌ای

شاهصنم غیبی

طرح تحقیقاتی

1402