English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

اعضای مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک

ردیف

نام عضو هیات علمی/پژوهشگر

رتبه

تخصص

نوع همکاری ( تمام وقت، نیمه وقت)

رزومه

دکتر شاه صنم غیبی

دانشیار

  گوارش کودکان

 تمام وقت

رزومه

2

دکتر فاطمه بهادری

دانشیار

زنان و زایمان

 تمام وقت

رزومه

3

دکتر ندا ولی زاده

دانشیار

 غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

تمام وقت

رزومه

4

دکتر سعید قوام زاده

دانشیار

علوم تغذیه

تمام وقت

رزومه

5

دکتر مهران نوروزی

استادیار 

خون و سرطان کودکان

تمام وقت

رزومه

6

دکتر معصومه همتی مسلک پاک

استاد

 پرستاری

تمام وقت

رزومه

7

دکتر سمیه قاسم زاده

استادیار

زنان و زایمان

تمام وقت

رزومه

8

دکتر شبنم وظیفه خواه

استادیار

زنان و زایمان

تمام وقت

رزومه

9

دکتر اکرم احساسات وطن

استادیار

 غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

تمام وقت

رزومه

10

دکتر الهام رجبی چونقرالوی یکان

استادیار

زنان و زایمان

تمام وقت

رزومه

11

دکتر توحید کرمی

استادیار

 بیهوشی کودکان

تمام وقت

رزومه